Blog

ELEKTROKONVULZÍVNA LIEČBA ALEBO TZV.

Elektrokonvulzívna liečba (ECT) je dôležitou, aj keď veľmi diskutovanou možnosťou v liečbe určitých duševných porúch. Najčastejšie sa využíva pri ťažkých až psychotických depresiách, pri mániách a určitých formách schizofrénie. Použitie tejto metódy, ktorú ľudovo nazývame „elektrošoky“, nasleduje zvyčajne až vo chvíli, kedy nezaberá liečba liekmi a jej podstatou je elektrické vyvolanie kontrolovaného záchvatu, následkom ktorého dochádza k zmenám v duševnom stave pacienta.

História ECT siaha do ďalekej minulosti a významnú rolu v jej skúmaní zohral maďarský psychiater László Meduna, ktorý bol presvedčený o tom, že epileptické záchvaty znižujú prítomnosť psychotických príznakov a sú akýmsi prirodzeným „odpudzovačom“ schizofrénie. Tento predpoklad bol neskôr vyvrátený, avšak vďaka pokusom, ktoré Meduna urobil, sa začala rozvíjať metóda ECT. Meduna pomocou stimulovania mozgu dokázal „prebrať“ pacienta trpiaceho katatonickou schizofréniou (katatónia - stav stuhnutosti, neschopnosti hýbať sa). Zlepšenie u pacienta nastalo už po prvej aplikácii ECT, a po 11tich sedeniach bol vyhlásený za vyliečeného. Prvýkrát injekčne vyvolal záchvat 23.01.1934.

ECT sa následne začala používať pomerne masívne, podobne ako napríklad antibiotiká po ich objavení, a používala sa aj v prípadoch, kedy to nebolo nutné. Vďaka tomu si vyslúžila veľmi zlú povesť a široká verejnosť začala túto metódu zatracovať aj vďaka práci médií (stačí si spomenúť na známy film s Jackom Nicholsonom – Prelet nad kukučím hniezdom – v ktorom boli elektrošoky používané na otupenie pacientov a násilné vynútenie si poslušnosti). Samozrejme, ECT neprináša len pozitíva, liek bez vedľajších účinkov snáď ani neexistuje, a ECT nie je výnimkou. Negatívnymi následkami sú dočasná zmätenosť a strata pamäte pacienta. Tieto následky sa však vďaka zmenám, ktoré pomáhajú zdokonaľovať ECT, líšia a redukujú na minimum. Od vzniku ECT prešla veľkým vývinom a posunom v tom, aký prúd sa používa, ktoré oblasti mozgu sa stimulujú, s akou intenzitou a frekvenciou, zároveň sa zaviedlo uvádzanie pacientov do anestézy a sú im podávané svalové relaxanty (kedysi pacienti pri aplikácii ECT trpeli fraktúrami, vďaka relaxantom sa to už nestáva). Vhodnosť pacienta na elektrokonvulzívnu terapiu sa posudzuje veľmi prísne a existuje mnoho kontraindikácií, ktoré ECT vylučujú – napríklad ak má pacient zvýšený vnútrolebečný tlak, alebo je po infarkte alebo mozgovej príhode, ak má nádor na mozgu alebo má poškodené mozgové tepny alebo aortu. Prihliada sa aj na riziká, ktoré so sebou nesie podanie anestézie.

Účinky a riziká elektrokonvulzívnej terapie sú stále aktuálnou témou a predmetom výskumu, táto forma liečby stále vyvoláva rozporuplné reakcie tak vedeckej a lekárskej obce, ako aj širokej verejnosti. Tak ako sa nedajú poprieť úspechy v liečbe pacientov s určitými vážnymi poruchami, tak sa nedajú podceniť riziká, ktoré so sebou táto forma terapie prináša. Je otázkou budúcnosti a výskumu, ako sa ECT ešte zdokonalí a pomôže pacientom žiť ich život kvalitnejšie.

Zdroj: Psychiatrická ošetrovatelská péče (Marková, Vanglářová, Babiaková) a https://www.knapovsky.com/elektrokonvulzivni-terapie/


Zoznam článkov

ZMENY CENNÍKA V ROKU 2019

ZMENY CENNÍKA V ROKU 2019

Máme pre Vás 2 správy - jednu dobrú a druhú menej dobrú. Tá menej dobrá je, že od 1.1.2019 pôjdu ceny za niektoré výkony hore. Tá dobrá je, že sa to nemusí týkať každého.

ZOBRAZIŤ VIAC


VIANOČNÝ BLOG O DARČEKOCH

VIANOČNÝ BLOG O DARČEKOCH

"Ten, kto nemá Vianoce vo svojom srdci, ich pod stromčekom nikdy nenájde." Krásna myšlienka z pera spisovateľa Roy. L. Smitha. Napovedá, že ak sú pre niekoho Vianoce len a čiste len o daroch, ľahko sa mu stane, že mu tak Vianoce ako aj samotné dary zovšednejú. Hovorí, že Vianoce v sebe nesú atmosféru, pocity, prítomnosť blízkych a vďaka tomu sú výnimočným obdobím v roku.

ZOBRAZIŤ VIAC


06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

Ďakujem Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

ZOBRAZIŤ VIAC


HUDBA A MOZOG

HUDBA A MOZOG

Zdá sa, že spojenie medzi hudbou a pocitmi bolo akceptované od… vždy. Už Platón hovoril o tom, že hudba hraná v rôznych tóninách vzbudí rôzne emócie. Väčšina z nás s týmto zrejme bude súhlasiť, veď napríklad aj akordy dur (major) sú považované za veselé a akordy mol (minor) sú považované za smutné alebo aj tempo - keď je rýchle skôr evokuje radosť a energiu než keď je pomalé. Hudba však má ďalšie dôležité možnosti využitia aj vo svete psychoterapie a to nielen pri posilňovaní emocionálneho well-beingu. Aké?

ZOBRAZIŤ VIAC


​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

V dejinách vedy známa pod menom Anna O., vlastným menom Bertha Pappenheim, bola pacientkou známeho psychiatra Josepha Breuera, ktorá nevedomky dopomohla k obrovskému zlomu v histórii psychológie a psychiatrie. Jej prípad je kazuisticky opísaný v diele, ktoré Breuer napísal spoločne s Freudom pod názvom „Štúdie o hystérii“.

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

V dnešný deň v roku 1920 bol uverejnený článok o experimente, ktorý je dodnes známy pod názvom „Malý Albert“ (z anglického „Little Albert“). Experiment uskutočnil behaviorálny psychológ J.B. Watson a jeho študentka R. Rayner na dieťati, ktoré v článku pomenovali Albert B. Týmto pokusom dokázali funkčnosť podmieňovania aj u ľudí, nielen u zvierat, ako to dokázal vo svojom známom experimente na psoch I.P. Pavlov.

ZOBRAZIŤ VIAC


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

Všimli ste si, že chlapec na fotografii je ľavák?

ZOBRAZIŤ VIAC


HURÁ PRÁZDNINY!

HURÁ PRÁZDNINY!

Prvý prázdninový pondelok je tu a s ním sa nám pomaličky aj vyjasňuje počasie. Školákom, študentom, aj všetkým pracovníkom vzdelávacích inštitúcií prajeme krásne leto plné oddychu a príležitostí na zážitky a stretnutia s priateľmi!

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Príbeh o tom, ako behaviorálny psychológ B. F. Skinner potkana platiť peniazmi naučil.

ZOBRAZIŤ VIAC


04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

Tento deň bol vyhlásený po tom, čo v roku 1999 zahynulo 5 hasičov pri rozsiahlom zásahu pri mestečku Linton v Austrálii. Návrh na vyhlásenie tohto dňa prišiel od dobrovoľného hasiča JJ Edmondsona a pripadol na 4. mája práve preto, že patrónom hasičov je sv. Florián, ktorý má dnes meniny. Symbolom tohto dňa je červeno-modrá stužka, červená ako oheň a modrá ako voda. Ďakujeme všetkým hasičom za ich prácu a statočnosť!

ZOBRAZIŤ VIAC


21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

V roku 1866 bolo prvýkrát popísané to, čo dnes poznáme pod označením Downov syndróm. Toto ochorenie dostalo názov podľa pána, ktorý ho vtedy popísal a volal sa John Langdon Down.

ZOBRAZIŤ VIAC


PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

Perfekcionizmus si mylne zamieňame s motivovanosťou, úsilím a so stanovovaním si vysokých štandardov a cieľov (čo je samo o sebe v poriadku). Prečo mylne? Pretože perfekcionizmus nie je pozitívne motivované správanie, ale negatívny spôsob myslenia o sebe samom.

ZOBRAZIŤ VIAC