Blog

21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

V roku 1866 bolo prvýkrát popísané to, čo dnes poznáme pod označením Downov syndróm. Toto ochorenie dostalo názov podľa pána, ktorý ho vtedy popísal a volal sa John Langdon Down. V tom čase Down navrhoval rozdeľovať ľudí s poruchami na základe zvláštnej rasovej teórie (že ľudia s postihnutím pripomínajú vzhľadom iné rasy) na Etiópsky, Aztécky, Malajský a Mongolský typ. Od tohto sa časom samozrejme upustilo, avšak dodnes sa používa pojem „mongol“ aj pre označenie ľudí s Downovým syndrómom. Zaujímavé je, že zatiaľ čo väčšina národov vníma toto označenie za hanlivé, v Holandsku tento pojem používajú bežne naďalej, pretože poľa nich sú oba výrazy rovnako nevhodné.

Downov syndróm je genetická porucha, ktorá vzniká nesprávnym procesom delenia buniek. Skúsme to zjednodušene: každá ľudská bunka obsahuje 46 chromozómov uložených do 23-och párov. Tie sa značia číslami 1-22, posledný, 23-tí pár sa značí znakmi X a Y a zodpovedá za pohlavie (XX - žena, XY – muž).

Aby mohlo dôjsť k pohlavnému rozmnožovaniu, musí organizmus vytvoriť pohlavnú bunku (čiže vajíčko u ženy a spermia u muža) a to tým, že týchto 46 popárovaných chromozómov rozštiepi a vzniknutá pohlavná bunka obsahuje len 23 chromozómov. Týchto 23 chromozómov jednej pohlavnej bunky čaká na 23 chromozómov opačnej pohlavnej bunky, aby opäť vytvorili pár. Pri následnom spojení pohlavných buniek (teda vajíčka a spermie) vznikne nový zárodok, v ktorom sa 23 chromozómov jednej pohlavnej bunky dočkalo svojho páru z druhej pohlavnej bunky a znovu ich je 46 v 23-och pároch. Vzniká nový život.

Občas sa však stane, že proces tvorenia pohlavnej bunky u niektorého rodiča neprebehne ideálne, pôvodné chromozómové páry sa nerozštiepia správne a teda niektoré vzniknuté pohlavné bunky môžu miesto 23 chromozómov obsahovať chromozómov 22 a 24. Tie, ktoré ich obsahujú len 22 zvyčajne odumierajú, ale tie, kde ich je 24 môžu byť oplodnené. Ak dôjde k oplodneniu práve 24 chromozómovej pohlavnej bunky, vzniká pri spájaní pohlavných buniek 22 párov a 1 trojica, hovoríme o tzv. trizómii. Pri Downovom syndróme ide o tzv. Trizómiu 21, kde neželaná trojica vzniká tam, kde mal pôvodne byť 21-vý pár chromozómov. V závislosti od toho, koľko „nadbytočného materiálu“ sa v trizómii vyskytne, sa menia formy poškodenia dieťaťa.

Človek s Downovým syndrómom má nedostatočne rozvinutý intelekt, dochádza k mentálnej retardácii rôzneho stupňa. Typickými telesnými znakmi sú oploštenie tváre, zošikmenie očí, malé ušnice, hyperflexibilita kĺbov, hypotónia. Typické je oneskorenie nielen intelektového, ale aj motorického vývinu a vývinu reči. V dôsledku zmien napätia vo svaloch tváre, prípadne pri výskyte príliš veľkého či zvrásneného jazyka sa môžu objavovať ťažkosti v reči celoživotne. Často sú prítomné poškodenia zrakové a sluchové.

V súčasnosti existujú možnosti prenatálnej diagnostiky, ktorá napomáha s určitou pravdepodobnosťou určiť prítomnosť tohto genetického poškodenia.

Starostlivosť o dieťa s Downovým syndrómom je náročná, vyžaduje špeciálny prístup a mnoho obetavosti, vždy v závislosti od miery prejavov tohto syndrómu. Odmenou však je, že tieto deti vedia byť veľkými bojovníkmi, ktorí sa aj 100x potknú a 101-vý x sa znovu dvihnú. Mnoho z takýchto detí sa dokáže uchytiť aj v bežnej škole, naučí sa čítať aj písať a v dospelosti sa aspoň čiastočne osamostatní, niektorí sa v dospelosti dokážu zaradiť aj do pracovného života.


Zdroje: LORENZ S. - Children with Downs Syndrome: A Guide for Teachers and Support Assistants in Mainstream Primary and Secondary Schools. 2012. 

http://downovsyndrom.sk/v16/node/81


Zoznam článkov

ZMENY CENNÍKA V ROKU 2019

ZMENY CENNÍKA V ROKU 2019

Máme pre Vás 2 správy - jednu dobrú a druhú menej dobrú. Tá menej dobrá je, že od 1.1.2019 pôjdu ceny za niektoré výkony hore. Tá dobrá je, že sa to nemusí týkať každého.

ZOBRAZIŤ VIAC


VIANOČNÝ BLOG O DARČEKOCH

VIANOČNÝ BLOG O DARČEKOCH

"Ten, kto nemá Vianoce vo svojom srdci, ich pod stromčekom nikdy nenájde." Krásna myšlienka z pera spisovateľa Roy. L. Smitha. Napovedá, že ak sú pre niekoho Vianoce len a čiste len o daroch, ľahko sa mu stane, že mu tak Vianoce ako aj samotné dary zovšednejú. Hovorí, že Vianoce v sebe nesú atmosféru, pocity, prítomnosť blízkych a vďaka tomu sú výnimočným obdobím v roku.

ZOBRAZIŤ VIAC


06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

Ďakujem Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

ZOBRAZIŤ VIAC


HUDBA A MOZOG

HUDBA A MOZOG

Zdá sa, že spojenie medzi hudbou a pocitmi bolo akceptované od… vždy. Už Platón hovoril o tom, že hudba hraná v rôznych tóninách vzbudí rôzne emócie. Väčšina z nás s týmto zrejme bude súhlasiť, veď napríklad aj akordy dur (major) sú považované za veselé a akordy mol (minor) sú považované za smutné alebo aj tempo - keď je rýchle skôr evokuje radosť a energiu než keď je pomalé. Hudba však má ďalšie dôležité možnosti využitia aj vo svete psychoterapie a to nielen pri posilňovaní emocionálneho well-beingu. Aké?

ZOBRAZIŤ VIAC


​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

V dejinách vedy známa pod menom Anna O., vlastným menom Bertha Pappenheim, bola pacientkou známeho psychiatra Josepha Breuera, ktorá nevedomky dopomohla k obrovskému zlomu v histórii psychológie a psychiatrie. Jej prípad je kazuisticky opísaný v diele, ktoré Breuer napísal spoločne s Freudom pod názvom „Štúdie o hystérii“.

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

V dnešný deň v roku 1920 bol uverejnený článok o experimente, ktorý je dodnes známy pod názvom „Malý Albert“ (z anglického „Little Albert“). Experiment uskutočnil behaviorálny psychológ J.B. Watson a jeho študentka R. Rayner na dieťati, ktoré v článku pomenovali Albert B. Týmto pokusom dokázali funkčnosť podmieňovania aj u ľudí, nielen u zvierat, ako to dokázal vo svojom známom experimente na psoch I.P. Pavlov.

ZOBRAZIŤ VIAC


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

Všimli ste si, že chlapec na fotografii je ľavák?

ZOBRAZIŤ VIAC


HURÁ PRÁZDNINY!

HURÁ PRÁZDNINY!

Prvý prázdninový pondelok je tu a s ním sa nám pomaličky aj vyjasňuje počasie. Školákom, študentom, aj všetkým pracovníkom vzdelávacích inštitúcií prajeme krásne leto plné oddychu a príležitostí na zážitky a stretnutia s priateľmi!

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Príbeh o tom, ako behaviorálny psychológ B. F. Skinner potkana platiť peniazmi naučil.

ZOBRAZIŤ VIAC


04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

Tento deň bol vyhlásený po tom, čo v roku 1999 zahynulo 5 hasičov pri rozsiahlom zásahu pri mestečku Linton v Austrálii. Návrh na vyhlásenie tohto dňa prišiel od dobrovoľného hasiča JJ Edmondsona a pripadol na 4. mája práve preto, že patrónom hasičov je sv. Florián, ktorý má dnes meniny. Symbolom tohto dňa je červeno-modrá stužka, červená ako oheň a modrá ako voda. Ďakujeme všetkým hasičom za ich prácu a statočnosť!

ZOBRAZIŤ VIAC


21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

V roku 1866 bolo prvýkrát popísané to, čo dnes poznáme pod označením Downov syndróm. Toto ochorenie dostalo názov podľa pána, ktorý ho vtedy popísal a volal sa John Langdon Down.

ZOBRAZIŤ VIAC


PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

Perfekcionizmus si mylne zamieňame s motivovanosťou, úsilím a so stanovovaním si vysokých štandardov a cieľov (čo je samo o sebe v poriadku). Prečo mylne? Pretože perfekcionizmus nie je pozitívne motivované správanie, ale negatívny spôsob myslenia o sebe samom.

ZOBRAZIŤ VIAC