Blog

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

Existujú dôkazy, že ľudská populácia bola väčšinovo pravo-ruká už pred dobou bronzovou a odhaduje sa, že na celom svete je približne len 10 ľavákov a existuje ešte menšie percento ľudí, ktorí sú ambivalentní (nevyhranenosť laterality sa nazýva ambidextria). Vyhranenosť laterality je funkčná záležitosť, ktorá sa dá pozorovať už pri plode, jasne viditeľná začína byť okolo 1 roka života a pri nástupe do školy by sa mala zastabilizovať (definitívne okolo 12 roku života). Skúška laterality patrí k testom školskej zrelosti, pretože dieťa sa ťažšie naučí písať, ak vlastne ani nevie, ktorou rukou písať bude. či je človek pravák alebo ľavák nijak nerozhoduje o jeho schopnosti plnohodnotne žiť a prispievať rozvoju spoločnosti, akurát ľavorukosť je vzácnejšia. A preto majú ľaváci aj svoj deň - práve dnes. Tak vám prajeme, aby bol príjemný a plný radosti )

Zoznam článkov

06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

Ďakujem Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

ZOBRAZIŤ VIAC


HUDBA A MOZOG

HUDBA A MOZOG

Zdá sa, že spojenie medzi hudbou a pocitmi bolo akceptované od… vždy. Už Platón hovoril o tom, že hudba hraná v rôznych tóninách vzbudí rôzne emócie. Väčšina z nás s týmto zrejme bude súhlasiť, veď napríklad aj akordy dur (major) sú považované za veselé a akordy mol (minor) sú považované za smutné alebo aj tempo - keď je rýchle skôr evokuje radosť a energiu než keď je pomalé. Hudba však má ďalšie dôležité možnosti využitia aj vo svete psychoterapie a to nielen pri posilňovaní emocionálneho well-beingu. Aké?

ZOBRAZIŤ VIAC


​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

V dejinách vedy známa pod menom Anna O., vlastným menom Bertha Pappenheim, bola pacientkou známeho psychiatra Josepha Breuera, ktorá nevedomky dopomohla k obrovskému zlomu v histórii psychológie a psychiatrie. Jej prípad je kazuisticky opísaný v diele, ktoré Breuer napísal spoločne s Freudom pod názvom „Štúdie o hystérii“.

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

V dnešný deň v roku 1920 bol uverejnený článok o experimente, ktorý je dodnes známy pod názvom „Malý Albert“ (z anglického „Little Albert“). Experiment uskutočnil behaviorálny psychológ J.B. Watson a jeho študentka R. Rayner na dieťati, ktoré v článku pomenovali Albert B. Týmto pokusom dokázali funkčnosť podmieňovania aj u ľudí, nielen u zvierat, ako to dokázal vo svojom známom experimente na psoch I.P. Pavlov.

ZOBRAZIŤ VIAC


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

Všimli ste si, že chlapec na fotografii je ľavák?

ZOBRAZIŤ VIAC


HURÁ PRÁZDNINY!

HURÁ PRÁZDNINY!

Prvý prázdninový pondelok je tu a s ním sa nám pomaličky aj vyjasňuje počasie. Školákom, študentom, aj všetkým pracovníkom vzdelávacích inštitúcií prajeme krásne leto plné oddychu a príležitostí na zážitky a stretnutia s priateľmi!

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Príbeh o tom, ako behaviorálny psychológ B. F. Skinner potkana platiť peniazmi naučil.

ZOBRAZIŤ VIAC


04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

Tento deň bol vyhlásený po tom, čo v roku 1999 zahynulo 5 hasičov pri rozsiahlom zásahu pri mestečku Linton v Austrálii. Návrh na vyhlásenie tohto dňa prišiel od dobrovoľného hasiča JJ Edmondsona a pripadol na 4. mája práve preto, že patrónom hasičov je sv. Florián, ktorý má dnes meniny. Symbolom tohto dňa je červeno-modrá stužka, červená ako oheň a modrá ako voda. Ďakujeme všetkým hasičom za ich prácu a statočnosť!

ZOBRAZIŤ VIAC


21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

V roku 1866 bolo prvýkrát popísané to, čo dnes poznáme pod označením Downov syndróm. Toto ochorenie dostalo názov podľa pána, ktorý ho vtedy popísal a volal sa John Langdon Down.

ZOBRAZIŤ VIAC


PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

Perfekcionizmus si mylne zamieňame s motivovanosťou, úsilím a so stanovovaním si vysokých štandardov a cieľov (čo je samo o sebe v poriadku). Prečo mylne? Pretože perfekcionizmus nie je pozitívne motivované správanie, ale negatívny spôsob myslenia o sebe samom.

ZOBRAZIŤ VIAC


WORKSHOP - KOUČOVACIE KARTY LIFE UP

WORKSHOP - KOUČOVACIE KARTY LIFE UP

Dňa 25.01.2018 sme sa zúčastnili workshopu na tému Koučovacie karty Life up pod vedením Evky Timkovej z Akadémie koučovania a Ľubky Takáčovej z Life Up.

ZOBRAZIŤ VIAC


ELEKTROKONVULZÍVNA LIEČBA ALEBO TZV.

ELEKTROKONVULZÍVNA LIEČBA ALEBO TZV.

Elektrokonvulzívna liečba (ECT) je dôležitou, aj keď veľmi diskutovanou možnosťou v liečbe určitých duševných porúch. Najčastejšie sa využíva pri ťažkých až psychotických depresiách, pri mániách a určitých formách schizofrénie. Použitie tejto metódy, ktorú ľudovo nazývame „elektrošoky“, nasleduje zvyčajne až vo chvíli, kedy nezaberá liečba liekmi a jej podstatou je elektrické vyvolanie kontrolovaného záchvatu, následkom ktorého dochádza k zmenám v duševnom stave pacienta.

ZOBRAZIŤ VIAC