O nás

Mgr. Zuzana Krafčíková

Odborná kvalifikácia:

2013 - ukončené jednoodborové štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Kurzy a certifikáty:

2008 – Krízová intervencia u detí – úvodné školenie pre pracovníkov Liniek dôvery (SPDL Košice – PhDr. Dana Lovašová)

2012 - Arteterapia a sebapoznávanie – úvod (ODOS Košice - Mgr. Andrea Orosová, PhD.)

2012 - Arteterapia a sebapoznávanie – technika: Imaginácie, výtvarné stvárnenie, interpretácia úvod (ODOS Košice - Mgr. Andrea Orosová, PhD.)

2012 - Používanie a interpretácia Baum testu podľa Ch. Kocha (Person - PhDr. Eva Sklenárová) realizácia charitatívnych zbierok pre SPDL a Ligu za duševné zdravie

od októbra 2014 - frekventantka špecializačného štúdia Slovenskej zdravotníckej Univerzity v špecializačnom odbore Klinická psychológia

2016 - seminár Hand test  pod vedením doc. PhDr. Martina Lečbycha, PhD. 

2016 - absolventka dlhodobého akreditovaného kurzu v ROR metóde

2018 - absolventka kurzu "Systemický rozhovor" pod vedením PhDr. Evy Linhovej, Košický inštitút pre systemickú skúsenosť

od decembra 2018 - frekventantka 100 hodinového výcviku v Symbolicko-relaxačnej terapii

2019 - ukončené špecializačné štúdium Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v špecializačnom odbore Klinická psychológia

Mgr. Zuzana Krafčíková

Náš tím