O nás

Mgr. Lenka Daduľáková

2016 - ukončený bakalársky stupeň jednoodborového štúdia v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2018ukončený magisterský stupeň jednoodborového štúdia v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Lenka Daduľáková

Náš tím