O nás

Mgr. Lenka Daduľáková

2016 - ukončený bakalársky stupeň jednoodborového štúdia v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2018ukončený magisterský stupeň jednoodborového štúdia v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2019 - absolvovala komplexné vzdelávacie aktivity  a skúšku Prípravy na výkon práce v zdravotníctve na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, pobočka Žilina.

2019 - absolvovala vzdelávaciu aktivitu v projektívnej testovej metóde Hand test v Bratislave.

Mgr. Lenka Daduľáková

Náš tím