O nás

Mgr. Lenka Daduľáková

2016 - ukončený bakalársky stupeň jednoodborového štúdia v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2018ukončený magisterský stupeň jednoodborového štúdia v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2019 - frekventantka Prípravy na výkon práce v zdravotníctve na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, absolvovala týždenné vzdelávacie aktivity na pôde SZU v dátumoch 01.04.2019 - 05.04.2019

Mgr. Lenka Daduľáková

Náš tím