O nás

Mgr. Marianna Tomčová

Odborná kvalifikácia:

2012 - ukončené jednoodborové štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Kurzy a certifikáty:

2017 - frekventantka špecializačného štúdia Univerzity Komenského v Bratislave v špecializácii Klinická psychológia

Mgr. Marianna Tomčová

Náš tím