O nás

Mgr. Marek Bodnár

2017- ukončené štúdium bakalárskeho stupňa v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2019- ukončené štúdium magisterského stupňa v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2019- začatie štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave - príprava na výkon práce v zdravotníctve

2020 - vo výcviku v relaxačno - symbolickej psychoterapii


Mgr. Marek Bodnár

Náš tím