Cenník

Klinická psychológia a psychoterapia

Výkon Cena
Psychodiagnostické vyšetrenie pred zákrokom u stomatológa, plastického chirurga a iného špecialistu - 1 hodina 35 €
Psychodiagnostické vyšetrenie IQ, pamäti, pozornosti, osobnosti a iné - 1 hodina 40 €
Psychologické vyšetrenie SBS 45 €
Psychologické vyšetrenie zbrojný preukaz 60 €

Individuálna špecializovaná psychoterapia a poradenstvo - 50 minút

Individuálna psychoterapia a poradenstvo - 50 minút

    45 €

      25 €

Párové poradenstvo - 50 minút 125 €

Dopravná psychológia

Výkon Cena
Psychologické vyšetrenie vodičov - individuálne 65 €
Psychologické vyšetrenie vodičov s výstražným znamením /maják/ a prepravu nebezpečných nákladov /ADR/ - individuálne 85 €
Psychologické vyšetrenie spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla - množstevná zľava dohodou
Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené Policajným zborom 100 €
Psychologické vyšetrenie vodcu malého plavidla - individuálne 60 €
Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl 65 €
Dotestovanie skupín pri rozširovaní vodičského oprávnenia 20 €
Opakované psychologické vyšetrenie vodiča, ktorý testy 1x neurobil (po 3 mes.) 65 €
Odborné poradenstvo pre alkoholizovaných vodičov - 13 hod. (Zákon č. 8/2009 Z.z.) 270 €
Znovu vydanie a zaslanie kartičky psychologickej spôsobilosti pre vodiča 10 €

Pracovná a organizačná psychológia

Výkon Cena
Psychologické vyšetrenie na výkon povolania napr. farmaceut, lekárnik,... 55 €
Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti - 1 hod

      55  €

Pracovná a organizačná psychológia - poradenstvo  (50 min) 40 €
Vypracovanie pracovného profilu zamestnca (psychologické testy) 150 €
Posúdenie kompetencií pracovníka na prac. pozíciu - orientačné / osoba 180 €
Posúdenie kompetencií pracovníka na prac. pozíciu - komplexné / osoba 250 €
Personálny audit  150 €
Koučing 100 €

Iné psychologické služby

Výkon Cena
Potvrdenie o absolvovaní vyšetrenia, psychoterapie 2 €
Príplatok za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok 60 €
Príplatok za návštevu v rodine, konzultácie v škole, pracovisku a pod. 60 €
Prednášková činnosť, práca na projektoch, krízový management - 1 ho6 50 €
Vyhotovenie fotokópie v rozsahu A4 - 1 strana 0,50 €
Ďalšie psychologické služby dohodou