Blog

Čo presne je koučing?

Čo presne je koučovanie? 


Mnoho ľudí sa pýta: "Načo to robíte? Je to skutočne užitočné? Toľko krát som počul slovo kouč, ale neviem kto to je." Slovo koučovanie sa požíva od manažérskych, poradenských, administratívnych služieb až po šport. Ako koučovia vytvárame myšlienkový rámec pre klienta, v ktorom sa môžu  prejaviť jeho ciele, riešenia a prvé kroky. Rámec ktorý vytvárame pozostáva z otázok zameraných na cieľ a účinného pýtania sa, sústredeného počúvania, posilňujúcej spätnej väzby, vytvárania uvedomenia, vytvárania reálnej predstavy želaného i riadenia napredovania človeka a jeho zodpovednosti. Klient má čas i priestor aby si utriedil svoje myšlienky, určil konkrétne ciele, uvedomil si vlastné zdroje a naplánoval ďalšie kroky. Práca kouča nie je nájsť riešenie, kouč nikdy nevytvára samotný obraz. Kouč len pomáha klientovi nájsť nové riešenia. 


Pomocou koučovania sa zviditeľnia tie aspekty a detaily, ktoré klient predtým nevidel. V koučovacom rozhovore klient rozvíja vlastné myšlienky, obsiahne nové možnosti, nezameriava sa na problém ale na riešenie. U klienta sa tak posilní sebaistota a presvedčenie, že vie podniknúť kroky smerom k dosiahnutiu akéhokoľvek cieľa. Môže to byť zlepšenie Vašich predajných zručností,  plánovanie, vedenie spolupracovníkov,  zlepšenie formulovania úloh a očakávaní atď. Ale môžete koučovaním nachádzať riešenia i v  bežných životných situáciách ako nedorozumenia s kolegyňou, deťmi, manželom, nachádzanie súladu na akú dovolenku ísť či ako zarábať viac peňazí. Koučing nie je poradenstvo ani psychoterapia, koučovanie je veľmi účinný a rýchly nástoj, ktorí si pochvaľujú mnohí naši klienti.   
Zoznam článkov

06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

06.12.2018 - MIKULÁŠ U NÁS

Ďakujem Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

ZOBRAZIŤ VIAC


HUDBA A MOZOG

HUDBA A MOZOG

Zdá sa, že spojenie medzi hudbou a pocitmi bolo akceptované od… vždy. Už Platón hovoril o tom, že hudba hraná v rôznych tóninách vzbudí rôzne emócie. Väčšina z nás s týmto zrejme bude súhlasiť, veď napríklad aj akordy dur (major) sú považované za veselé a akordy mol (minor) sú považované za smutné alebo aj tempo - keď je rýchle skôr evokuje radosť a energiu než keď je pomalé. Hudba však má ďalšie dôležité možnosti využitia aj vo svete psychoterapie a to nielen pri posilňovaní emocionálneho well-beingu. Aké?

ZOBRAZIŤ VIAC


​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

​Pacientka „Anna O“ a prvopočiatky psychoanalýzy

V dejinách vedy známa pod menom Anna O., vlastným menom Bertha Pappenheim, bola pacientkou známeho psychiatra Josepha Breuera, ktorá nevedomky dopomohla k obrovskému zlomu v histórii psychológie a psychiatrie. Jej prípad je kazuisticky opísaný v diele, ktoré Breuer napísal spoločne s Freudom pod názvom „Štúdie o hystérii“.

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

Známe experimenty v psychológii – Malý Albert

V dnešný deň v roku 1920 bol uverejnený článok o experimente, ktorý je dodnes známy pod názvom „Malý Albert“ (z anglického „Little Albert“). Experiment uskutočnil behaviorálny psychológ J.B. Watson a jeho študentka R. Rayner na dieťati, ktoré v článku pomenovali Albert B. Týmto pokusom dokázali funkčnosť podmieňovania aj u ľudí, nielen u zvierat, ako to dokázal vo svojom známom experimente na psoch I.P. Pavlov.

ZOBRAZIŤ VIAC


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV

Všimli ste si, že chlapec na fotografii je ľavák?

ZOBRAZIŤ VIAC


HURÁ PRÁZDNINY!

HURÁ PRÁZDNINY!

Prvý prázdninový pondelok je tu a s ním sa nám pomaličky aj vyjasňuje počasie. Školákom, študentom, aj všetkým pracovníkom vzdelávacích inštitúcií prajeme krásne leto plné oddychu a príležitostí na zážitky a stretnutia s priateľmi!

ZOBRAZIŤ VIAC


Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Známe experimenty v psychológii – Potkan Pliny the Elder

Príbeh o tom, ako behaviorálny psychológ B. F. Skinner potkana platiť peniazmi naučil.

ZOBRAZIŤ VIAC


04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

04.05.2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ HASIČOV

Tento deň bol vyhlásený po tom, čo v roku 1999 zahynulo 5 hasičov pri rozsiahlom zásahu pri mestečku Linton v Austrálii. Návrh na vyhlásenie tohto dňa prišiel od dobrovoľného hasiča JJ Edmondsona a pripadol na 4. mája práve preto, že patrónom hasičov je sv. Florián, ktorý má dnes meniny. Symbolom tohto dňa je červeno-modrá stužka, červená ako oheň a modrá ako voda. Ďakujeme všetkým hasičom za ich prácu a statočnosť!

ZOBRAZIŤ VIAC


21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

21.03.2018 - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

V roku 1866 bolo prvýkrát popísané to, čo dnes poznáme pod označením Downov syndróm. Toto ochorenie dostalo názov podľa pána, ktorý ho vtedy popísal a volal sa John Langdon Down.

ZOBRAZIŤ VIAC


PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

PERFEKCIONIZMUS AKO PROBLÉM

Perfekcionizmus si mylne zamieňame s motivovanosťou, úsilím a so stanovovaním si vysokých štandardov a cieľov (čo je samo o sebe v poriadku). Prečo mylne? Pretože perfekcionizmus nie je pozitívne motivované správanie, ale negatívny spôsob myslenia o sebe samom.

ZOBRAZIŤ VIAC


WORKSHOP - KOUČOVACIE KARTY LIFE UP

WORKSHOP - KOUČOVACIE KARTY LIFE UP

Dňa 25.01.2018 sme sa zúčastnili workshopu na tému Koučovacie karty Life up pod vedením Evky Timkovej z Akadémie koučovania a Ľubky Takáčovej z Life Up.

ZOBRAZIŤ VIAC


ELEKTROKONVULZÍVNA LIEČBA ALEBO TZV.

ELEKTROKONVULZÍVNA LIEČBA ALEBO TZV.

Elektrokonvulzívna liečba (ECT) je dôležitou, aj keď veľmi diskutovanou možnosťou v liečbe určitých duševných porúch. Najčastejšie sa využíva pri ťažkých až psychotických depresiách, pri mániách a určitých formách schizofrénie. Použitie tejto metódy, ktorú ľudovo nazývame „elektrošoky“, nasleduje zvyčajne až vo chvíli, kedy nezaberá liečba liekmi a jej podstatou je elektrické vyvolanie kontrolovaného záchvatu, následkom ktorého dochádza k zmenám v duševnom stave pacienta.

ZOBRAZIŤ VIAC