Ako to prebieha?

PSYCHOTESTY PRE VODIČOV:

Je to úplne jednoduché.  Zavoláte a objednáte sa na termín, ktorý Vám vyhovuje. Prinesiete si občiansky a vodičský preukaz, okuliarie na čítanie ak nosíte. Ak máte nariadené psychotesty od PZ SR tak aj rozhodnutie , ktoré ste obdržali od polície.

  • Vyplníme poučenie, čestné vyhlásenie  a jeden dotazníček o Vás.

  • Nasleduje vyšetrenie pomocou počítačových psychodiagnostických testov. Nemusíte z nich mať vôbec obavy, bežne nám ich vodiči (i tí starší) bez problémov zvládajú.  Testy sú zamerané na rýchlosť reakcie, pozornosť, logické myslenie, osobnostné charakteristiky a podobne. Testovanie je pomerne rýchle i zábavné a výsledky sú k dispozícii okamžite po ukončení testovania.

  • Vystavíme Vám posudokˇ= kartičku  o psychickej spôsobilosti vodiča dopravným psychológom s paltnosťou na 5 rokov, u Vodičov nad 65 rokov s platnosťou na 2 roky.

Oporúčame, aby ste na testovanie nešli po nočnej smene, ani po "žúre" , ani keď sa necítite fit :-)

PSYCHOTESTY PRE DRŽITEĽOV ZBROJNÉHO PREUKAZU:

Zavoláte a objednáte sa na termín, ktorý Vám vyhovuje. Prinesiete si občiansky preukaz, Výpis zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára,  okuliarie na čítanie ak nosíte.

  • Vyplníte čestné vyhlásenie držiteľa alebo žiadateľa o  zbrojnýo preukaz

  • absolvujete  anamnestický rozhovor s písomným záznamom vedený klinickým psychológom

  • vnásledne bude prebiehať vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov - testy pozostávajú z dvoch častí:

  • 1.    testy osobnosti zamerané na zachytenie rizikových faktorov v profile osobnosti, akými sú napríklad agresivita, protispoločenské motívy, tendencie k rizikovému správaniu, znížená sebakontrola a pod.

  • 2.    výkonové testy zamerané na rýchlosť reakcie, rýchlosť rozhodovania, koordináciu a logické myslenie

  • vyhodnotenie testov  a konzultácia výsledkov s držiteľom zbrojného preukazu

  • vystavenie posudku o psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu klinickým psychológom

Čo so sebou priniesť - občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára, ak nosíte okuliare na čítanie, je vhodné, aby ste ich mali so sebou.


ODBORNÉ PORADENSTVO:

Vodič, ktorý absolvoval u psychiatra psychiatrické vyšetrenie na ktorom sa potvrdilo, že nie je závislý od alkoholu alebo inej omamnej látky odovzdá toto rozhodnutie príslušnému ORPZ. Následne obdrží od ORPZ rozhodnutie o povinnosti absolvovať odborné poradenstvo u dopravného psychológa v časovom limite do 3 mesiacov. Odborné poradenstvo prebieha v skupinovej forme a pozostáva zo 4 skupinových sedení v trvaní 2,5 hodiny t.j. 3x 45 minút + prestávky a 1 individuálneho pohovoru. Prebieha v dĺžke 4 - 6 týždňov. Po absolvovaní celého poradenstva vodič získa potvrdenie potrebné k vráteniu vodičského preukazu.

Čo so sebou priniesť - občiansky preukaz a rozhodnutie ORPZ

Nezabudnite, že na sedenie nesmiete prísť pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok.