Cenník

Klinická psychológia a psychoterapia

Výkon Cena
Psychodiagnostické vyšetrenie pred zákrokom u stomatológa, plastického chirurga a iného špecialistu - 1 hodina 45 €
Psychodiagnostické vyšetrenie IQ, pamäti, pozornosti, osobnosti a iné - 1 hodina 60 €
Psychologické vyšetrenie SBS 70 €
Psychologické vyšetrenie zbrojný preukaz 100 €

Individuálna špecializovaná psychoterapia a poradenstvo - 50 minút

Individuálna bazálna psychoterapia a poradenstvo - 50 minút

Online poradenstvo cez internet - 50 minút

     70 €

      35 €

      70 €

Párové poradenstvo - 50 minút 80 €

Dopravná psychológia

Výkon Cena
Psychologické vyšetrenie vodičov - individuálne 80 €
Psychologické vyšetrenie vodičov s výstražným znamením /maják/ a prepravu nebezpečných nákladov /ADR/ - individuálne 100 €
Psychologické vyšetrenie spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla - množstevná zľava dohodou
Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené Policajným zborom 120 €
Psychologické vyšetrenie vodcu malého plavidla - individuálne 60 €
Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl 90 €
Dotestovanie skupín pri rozširovaní vodičského oprávnenia

     35 €

Opakované psychologické vyšetrenie vodiča, ktorý testy 1x neurobil (po 3 mes.) 80 €
Odborné poradenstvo pre alkoholizovaných vodičov - 13 hod. (Zákon č. 8/2009 Z.z.) 270 €
Znovu vydanie a zaslanie kartičky psychologickej spôsobilosti pre vodiča 15 €

Pracovná a organizačná psychológia

Výkon Cena
Psychologické vyšetrenie na výkon povolania napr. farmaceut, lekárnik,... 65 €
Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti - 1 hod

      65  €

Pracovná a organizačná psychológia - poradenstvo  jednotlivec (50 min) 60 €
Pracovná a organizačná psychológia - firemné a skup. poradenstvo  (60 min) 130 €
Posúdenie kompetencií pracovníka na prac. pozíciu - orientačné / osoba 190 €
Posúdenie kompetencií pracovníka na prac. pozíciu - komplexné / osoba 260 €
Vypracovanie prac. profilu zamestnca (psychologické testy), person.audit 160 €
Koučing 95 €

Iné psychologické služby

Výkon Cena
Potvrdenie o absolvovaní vyšetrenia, psychoterapie 2 €
Príplatok za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok 60 €
Príplatok za návštevu v rodine, konzultácie v škole, pracovisku a pod. 60 €
Prednášková činnosť, práca na projektoch, krízový management - 1 ho6 60 €
Vyhotovenie fotokópie v rozsahu A4 - 1 strana 0,50 €
Ďalšie psychologické služby dohodou