NOVINKY

 
Hlavné zásady našej práce
ODBORNOSŤ

Odbornosť zabezpečujeme neustálym vzdelávaním, akceptovaním legislatívy a získavaním kreditov na špecializovaných miestnych a zahraničných kurzoch a konferenciách.

DISKRÉTNOSŤ

 Poskytujeme skutočne diskrétnu formu vyšetrení a liečby v príjemnom prostredí. Zachovávanie dôverných správ a informácií je samozrejmosťou našej práce ako i taktnosť a mlčanlivosť.

SKÚSENOSTI

Klientom poskytujeme naše zručnoti od roku 2006. Doposiaľ sme pomohli a vyriešili potreby viac ako 15.500 klientov a spoločností. Našimi spokojnými zákazmíkmi sú jednotlivci ale i firmy uvedené v referenciách. Od roku 2013 sme prešli na právnu formu s.r.o.         

O NÁS

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. poskytuje komplexné služby z oblasti dopravnej, klinickej, pracovno-organizačnej psychológie, koučingu a psychoterapie v Košiciach. Pod vedením psychologičky PhDr. Miroslavy Herákovej a odbornej práce Mgr. Barbory Ďakovej a Bc. Diany Kondášovej sa špecializujeme na odbornosť, diskrétosť a spoľahlivosť pri riešení Vašich problémov alebo životnej situácie v ktorej sa nachádzate. Jednotlivcom a firmám poskytujeme vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, držanie zbrane a streliva, psychodiagnostiku, výber správnych zamestnancov a koučing u nás alebo priamo v priestoroch Vašej firmy. 

PhDr. Miroslava Heráková, psychologička

KONTAKT

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.

PhDr. Miroslava Heráková 
psychológ, psychoterapeut, kouč

Pajorova 11, 040 01 Košice

 +421 55 671 2128
 +421 944 062 371


info@psycholog-ke.sk
herakova@psycholog-ke.sk