Naše služby

Psychodiagnostika

Psychodiagnostické vyšetrenie intelektu (IQ), pamäti, osobnosti, psychických predpokladov, postojov.

Vyšetrenie je realizované formou najmodernejšej psychodiagnostickej technológie.

Psychodiagnostiké vyšetrenia za účelom sebapoznania sú realizované individuálne a trvajú podľa zamerania 1 – 3 hodiny.

Psychodnostika psychickej spôsobilosti pre prácu lekárnika a prácu vo výškach (žeriavnici).

Psychodiagnostický posudok pred plastickou a estetickou operáciou, pred ošetrením v narkóze u stomatológa.

Psychoodiagnostické vyšetrenia pre firmy a organizácie za účelom výberu zamestnancov.

Posúdenie psychologických zručností a osobnostných predpokladov na výkon práce je oblasťou pracovno - organizačnej psychológie, ktorú poskytujeme.

Objednajte sa telefonicky na:  +421 944 062 371


Zoznam naších služieb