Naše služby

Odborné poradenstvo pre vodičov.
Alkohol za volantom.

Vykonávame odborné poradenstvo pre vodičov, ktorým bol odobraný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu; v zmysle novely zákona č. 8/2009 Z.z. Odborné poradenstvo pre vodičov realizujeme na základe rozhodnutia Prezídia policajného zboru, ktorý vodič obdržal.
Odborné poradenstvo sa realizuje v plnej diskrétnosti pre tých vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva. Absolvovanie poradenstva je taktiež základnou podmienkou na navrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok.

Toto odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí počas 4 týždňov a individuálneho výstupného pohovoru. Jedno skupinové sedenie trvá 2,5 hodiny t.j. 3x 45 minút + prestávky, . Cieľom odborného poradenstva je predchádzať ďalším priestupkom v doprave pod vplyvom alkoholu. Metódy sú postavené pre maximálny prínos klienta a využívajú najnovšie poznatky zo psychológie cestnej premávky. 

Objednajte sa telefonicky na: +421 944 062 371

Dopravná psychológia

Sme certifikované pracovisko dopravnej psychológie. Realizujeme psychologické vyšetrenia a psychotesty pre vodičov podľa zákona o cestnej premávke Z.z. č. 8/2009, Vyhlášky č. 9/2009, Vyhlášky č.413/2010. Posudzujeme psychickú spôsobilosť vodičov pre všetky nasledujúce kategórie

 • vodiči nákladných vozidiel (vnútroštátna aj zahraničná preprava)
 • vodiči autobusov (vnútroštátna aj zahraničná preprava)
 • ADR vodiči prepravujúci nebezpečný náklad  
 • vodiči s právom prednostnej jazdy - sanitky, záchranári, hasiči, colníci (VRZ)
 • vodiči TAXI služby
 • vodiči po dopravnej nehode
 • vodiči s 3 priestupkami 
 • vodiči žiadajúci vrátenie vodičského oprávnenia
 • učitelia autoškôl  -inštruktori
 • vodiči nad 65 rokov 

Povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu je určená pre

 • žiadateľa o udelenie (rozšírenie) vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a
 • vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E,
 • vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Pravidelné psychologické vyšetrenia je potrebné absolvovať každých päť rokov. Nad 65 rokov každé 2 roky. 

Vykonávame taktiež odborné poradenstvo pre vodičov s alkoholom za volantom v zmysle novely zákona č. 8/2009 Z.z. Odborné poradenstvo pre vodičov realizujeme na základe rozhodnutia Prezídia policajného zboru, ktorý vodič obdržal. Odborné poradenstvo sa realizuje pre tých vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

Toto odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí počas 4 týždňov a individuálneho výstupného pohovoru. Jedno skupinové sedenie trvá 2,5 hodiny t.j. 3x 45 minút + prestávky. Cieľom odborného poradenstva je predchádzať ďalším priestupkom v doprave pod vplyvom alkoholu.

Objednajte sa telefonicky na:  +421 944 062 371


Zoznam naších služieb