O nás

PhDr. Miroslava Heráková

1997 ukončené štúdium psychológie na FFPU v Prešove

2002 získala špecializáciu v odbore klinická psychológia na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave

2000 - 2004 absolvovala 4 ročný Výcvikový kurz Kognitívno behaviorálna psychoterapia realizovaný Slovenským inštitútom pre výcvik v KBT

2005 získala Certifikáciu pracovných činností v odbore Dopravná psychológia

2006 certifikovanie pracovných činností Psychoterapia.

2012 získala špecializáciu v odbore Pracovno - organizačná psychológia

2016 absolvovala akreditvaný výcvik v systemickom managemente a koučingu

Je jegistrovanou v Slovenskej komore psychológov, členkou v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej psychologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR-SIPE a členkou Asociácie klinických psychológov Slovenska  AKPS.

PhDr. Miroslava Heráková

Náš tím