O nás

Mgr. Barbora Ďaková

2019 – ukončené vysokoškolské štúdium I. stupňa v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

2021 – ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

2021 - ukončená odborná prax v rozsahu 240 hodín v Centre klinicko-psychologickej starostlivosti, s.r.o. v Prešove (Ambulancia klinického a dopravného psychológa) 

2021 - ukončený kurz Základní postupy v aplikované behaviorální analýze na Masarykovej univerzite v Brne

2021 - zaradená do Prípravy na výkon práce v zdravotníctve na Slovenskej zdravotníckej univerzite

2021 - úspešné absolvovanie kurzu Luscherov test farieb vedeného lektorom Mgr. Altmanom

2021 - úspešné absolvovanie kurzu Test apercepcie ruky vedeného lektorom Mgr. Altmanom

Mgr. Barbora Ďaková

Náš tím