Naše služby

Koučing a pracovná psychológia

Koučing online - t.č. pomocou aplikácie  Zoom aleb Skype

Pracovné úspechy vďaka využitiu koučovacích zručností. Osobnostný rozvoj - zlepšenie kvality súkromného ako aj pracovného života vďaka koučovaniu.  Motivovanejší a výkonnejší zamestnanci. Spokojnejší a lojálnejší zákazníci. Hodnotiace pohovory s využitím koučovacieho prístupu.  

Pre firmy a organizácie ponúkame

-  Koučovanie - podpora rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnacov. 

Cielené uvoľňujeme a posilňujeme rozvojový potenciál človeka priamo v praxi pri práci,  v oblasti rozvoja manažmentu a pracovníkov vo firme. Pomáhame rozvíjať potenciál človeka a umožňujeme maximalizovať jeho výkon. Využívame vnútornú motiváciu človeka. Dynamicky rozvíjame výkon pracovníkov. Kouč je spolupracujúca osoba, ktorá napomáha jednotlivcovi alebo tímu dosiahnuť lepšie výsledky vo zvolenej oblasti.   

- Kompletné výberové konania, posúdenie uchádzačov o zamestnanie, analýzu stavu súčasných zamestnancov. Posudzujeme vhodnosť prijatia uchádzača na zvolenú pracovnú pozíciu, jeho motiváciu, osobnosť, psychické vlastnosti, komunikačné a predajné zručnosti a iné relevantné požadované vlastnosti.

- Posúdenie psychickej pracovnej záťaže na pracovisku je  vyžadovanou súčasťou BOZP a Pracovno zdravotnej služby.

Objednajte sa telefonicky na:  +421 944 062 371

Koučing Košice 


Zoznam naších služieb